سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا فخروییان – گروه شیمی دانشگاه الزهرا، ونک، تهران
عزیزاله شفیع خانی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا، ونک ، تهران
فائزه فرزانه – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا، ونک ، تهران

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در ساخت کاتایست نانوذرات TiO در دمای بالا، مسئله تجمع پذیری آن ها است . برای رهائی از این معضل، یکی از راه ها می تواند به هم ریختن ساختار روتیل و آناتاز TiO و انتخاب تمپلیت مناسب، هم چون آمین نوع دوم، در سنتز آن ها باشد . با این روش نانوذرات TiO با ساختار نقص شبکه ای در دما ۲۲۵ از همه ریزتر خواهد شد برای این منظور از روش های شناسائی XRD ، SEM ، طیف سنجی رامان ، مرئی – فرابنفش ، فوتولومینسانس ،TGA،TEMبهره جستیم