سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا دانشور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
محمدرضا دانائیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
جلیل وهابی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به اجرای پروژه های متعدد پخش سیلاب درنقاط مختلف کشور، بررسی میزان تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک و نفوذپذیری شبکه های پخش در ایستگاه آبخوان میانکوه در استان یزد در وسعت هفتاد هکتار انجام و پارامترهای دبی و حجم سیلاب ورودی، مدت زمان سیل گیری، حجم سیلاب خروجی، مدت زمان نفوذ کامل سیلاب، میزان نفوذپذیری خاک بعد از هر سیل گیری و میزان بار رسوب معلق، اندازه گیری شد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد که از میزان نفوذپذیری شبکه های پخش بعد از هر سیل گیری کاسته می شود و شدت کاهش نفوذپذیری در شبکه های پخش شماره یک بیشتر از سایر شبکه ها می باشد و در نهایت پخش سیلاب شماره یک بیشتر از سایر شبکه ها می باشد و در نهایت پخش سیلاب باعث تغییر بافت خاک هم شده است.