سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدبهزاد سیادتی – مدیر امور هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی
ژاله انصاری – کارشناس هیدروشیمی

چکیده:

مساله آب و کمبود آن برای کشورهایی از جمله ایران که دارای آب وهوایی خشک و نیمه خشک می باشد از دیرباز وجود داشته است، لذا دسترسی به منابع کافی آب جهت مصارف شرب،کشاورزی و صنعت از دیدگاه کیفی و کمی حایز اهمیت میباشد.
بر اساس مطالعات انجام شده متوسط بارندگی کشور حدود ۲۲۴ میلیمتر است کمتر از یک سوم متوسط باران سالانه جهان می باشد. علاوه بر آن تغییرات اقلیمی، ریخت شناسی وزمین شناسی ازجمله عوامل مهم کم آبی به شمار می آید. در نتیجه بهره برداری از آبهای زیر زمینی بعنوان یک منبع قابل اطمینان که در تمام طول سال می توان ازآن استفاده کرد و در برابر تغییرات بارندگی کمتر تحت تاثیر می باشند، مورد توجه قرار گرفته است.
در سالهای اخیر پدیده خشکسالی باعث کاهش شدید ابهای سطحی درکشور شده و استفاده از آبهای زیر زمینی افزایش یافته است. این امر علاوه بر افت شدید سح آب در سفره های زیر زمینی موجبات تغییر کیفیت منابع آب زیر زمینی را فراهمنموده است.
این مقاله به بررسی تاثیر خشکسالی و اضافه برداشت ازمنابع آب زیر زمینی دشت اراک بر کیفیت و پیشروی آبهای شور می پردازد و سعی دارد اهمیت مدیریت صحیح وکنترل کیفی منابع آب بیان نماید.