سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد قاسمی – استادیار، دانشگاه شهرکرد – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

هدف از این بررسی مقایسه اثر نیروهای غوطه وری بر جریان آرام عبوری از درون کانالهای افقی و عمودی است. بدین منظور کانالی دو بعدی با دیواره های عایق یکبار به صورت عمودی و یکبار به صورت افقی در نظر گرفته می شود. جریان یکنواخت هوا با دمای ثابت Tc وارد این کانال می شود. مانع گرم مربعی با دمای ثابت Th در مرکز این کانال واقع شده است. ابعاد هندسی ثابت بوده و با تغییر عدد ریچاردسون، Ric=Gr/Re2، اثر جریانهای جابه جایی آزاد بر جریان ثابت خارجی در دو وضعیت کانال بررسی می شود. معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی سیال به روش عددی اختلاف محدود حل شده و نتایج در قالب خطوط جریان و خطوط همدما و نرخ انتقال حرارت ارائه می شود. نتایج نشان می دهند که در اثر افزایش عدد ریچاردسون نرخ انتقال حرارت افزایش می یابد. این افزایش در کانال عمودی بسیار چشم گیر تر است.