سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس منوریان – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
علی زارع میرک آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
امیر اعظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
مهدی اسد نژاد رکنی –

چکیده:

مفهوم استراتژی پروژه به عنوان عاملی تاثیر گذار بر مدیریت استراتژیک سازمان های هزاره سوم همواره مبهم مانده است و ابعاد آن به خوبی تعریف نشده است. در طبقه بندی استراتژی ها از دو عامل استقلال پروژه و تعداد ذینفعان قدرتمند استفاده شده و براساس آن ۴ نوع استراتژی شناسایی گردیده است که عبارتند از : تابعیت محض، نوآوری مستقلانه، واسط گری انعطاف پذیر و رهبری مقندر. در این مقاله ابتدا به بررسی نسبت استراتژی پروژه و سازمان پرداخته شده و در ادامه به تبیین ویژگی های پروژه های فن آوری اطلاعات پرداخته شده و بر اساس شرایط خاص این نوع پروژه ها استراتژی تابعیت محض و در بعضی شرایط نوآوری مستقلانه و واسط گری انعطاف پذیر برای آنها پیشنهاد شده است و در نهایت از رهبریمقتدر بر حذر گشته اند. هدف اصلی از نگارش مقاله همگرا نمودن اهداف و برنامه های پروژه با استراتژی سازمان مادر در جهت تحقیق مدیریت استراتژیک سازمان است.