سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داوود باباخانی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه اصفهان
امیر رحیمی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه اصفهان
محمدرضا طلایی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

با توجه به کاربرد گسترده ی تکنیک مدل سازی ریاضی در پیش بینی عملکرد برج های جذب و دفع از جمله برج های نم زدایی از هوا ، استفاده از روابط تجربی ارائه شده برای تخمین بعضی از پارامترهای مهم مانند سطح موثر انتقال جرم که در پیش بینی ارتفاع موثر آکنده نقش مهمی را ایفا می کند ، امری گریز ناپذیر است . این موضوع که پیش بینی روابط ارائه شده برای محاسبه ی سطح موثر انتقال جرم متفاوت از یکدیگر بوده و انتخاب یک رابطه ی مناسب که ضریب اطمینان طراحی را بالا ببرد به تامل ، دقت و بررسی های دقیق تری دارد . لذا در این مقاله مقایسه ای بین سه رابطه ی تجربی اراده شده برای محاسبه ی سطح موثر انتقال جرم در یک برج نم زدا با آکنده های تصادفی انجام شده است . مقایسه نتایج نشان داد که برای طراحی اولیه ی برج های پر شده ی نم زدا ، مدل Shi و همکارش پیش بینی مطمئن تری نسبت به دیگر مدل ها بدست می دهد . استفاده از نتایج حاصل از مدل Onda و همکاران و مدل Shulman و همکاران ، ضریب اطمینان طراحی را کاهش می دهد . همچنین تاثیر سایز و شکل آکنده روی سطح موثر انتقال جرم توسط مدل Shi و همکارش بررسی شده است .