سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی هامانی جزی – کارشناس ارشد شرکت صنایع مس قائم
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای بارریزی، دمای قالب و اعمال فشار بر ریز ساختار یک قطعه ریختگی با شکلی مشابه پیستون از جنس آلیاژ LM13 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساختار نمونه های ریخته گری کوبشس بسیار یکنواخت تر و با تخلخل کمتر از نمونه های ثقلی می باشد. میزان فواصل بین بازوهای دندریتی و نسبت طول و عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک در نمونه های ریخته گری کوبشی به ترتیب حدود ۳۰% و ۴۳% کمتر از نمونه های ریخته گری ثقلی است. در نمونه های ریخته گری کوبشی با افزایش دمای بار ریزی از ۶۳۰ درجه سانتی گراد به ۸۳۰ درجه سانتی گراد، فاصله متوسط بین بازوهای دندریتی از حدود ۱۴ میکرون به ۲۲ میکرون و متوسط نسبت طول و عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک از حدود ۱/۳ به حدود ۱/۸۵ افزایش می یابد. همچنین با افزایش دمای قالب از ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد فواصل بین بازوهای دندریتی و نسبت طول به عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک افزایش می یابد که شدت این افزایش برای نمونه های ثقلی بیشتر است.