سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید محمد عترتی خسروشاهی – آزمایشگاه لیزر، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد
امیرحسین برادران قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی
امیرعلی تقی پورانوری – دانشجوی کارشناسی فیزیک کاربردی

چکیده:

در این تحقیقات، تاثیر پرتو لیزر پالسی فروسرخ میانی HF با طول موج میانگین ۲/۷۵μm بر روی مینای دندان مطالعه شده است و به شیوه انجام کندگی مینای دندان و رسم نمودار کندگی بر حسب شاریدگی، محاسبه ضریب جذب و شبیه سازی توزیع ازدیاد دما در سطح و عمق دندان با استفاده از پارامترهای تجربی هنگام تابش لیزر پرداخته می شود. با توجه به مطالعات انجام گرفته بهینه سازی این لیزر جهت استفاده کلینیکی مفید خواهد بود.