سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضا منصوری – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه گیلان
اسفندیار رجایی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله جزییاتپدیده های دینامیکی لیزر دهی در لیزر های نقطه کوانتومی InAs/InP مرتبط با نقش پهن شدگی همگن بهره ی نوری به طور نظری مورد بررسی قرار گرفته است برای بدست آوردن توان خروجی معادلات آهنگ با استفاده از روش رانگ گوتا مرتبه چهر به طور عددی محاسبه و تحلیل می شوند گسیل لیزر دهی دو حالته و وابستگی دمایی طیف لیزرهای نقطه کوانتومی InAs/InP خود آراسته مطالعه می شوند نتایج محاسباتی نشان می دهد که در دمای پایین ۱۰۰K پهن شدگی همگن طیف لیزری چشم پوشی می شود و این باعث به طیف نوار پهن برابر با ۲۷MEV می شود با افزایش دمای ۲۵۰K وقتی که پهن شدگی همگن قابل مقایسه با پهن شدگی نا همگن است طیف لیزری به ۲/۵MEV باریک می شود