سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفریان – بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
سعید بهروز بقایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، د

چکیده:

پوشش های آلومینایدی گروهی از پوشش های نفوذی هستند که جهت افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ بر روی سوپر آلیاژهای پایه نیکل به طور گسترده اعمال می شوند. یکی از محدودیتهای استفاده از این نوع پوشش ها، تخلیه عنصر Ni، در زیر لایه پوشش آلومیناید تشکیل شده، به دلیل نفوذ اتمی Ni به سمت Al می باشد. در این تحقیق ابتدا یک لایه نازک اولیه Ni به ضخامتهای ۷ و ۱۴ میکرون به روش سمانتاسیون جعبه ای اکتیویته پایین در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. جهت بررسی های ریزساختاری از SEM مجهز به EDX استفاده گردید. نتایج نشان می دهد با اعمال لایه اولیه Ni، در زیرلایه پوشش آلومیناید تشکیل شده تخلیه عنصر Ni مشاهده نمی شود و لذا احتمال تشکیل فاز ترد σ نیز کاهش می یابد.