سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حمید قربانی کل خواجه – رئیس آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانجات لوله سازی اهواز

چکیده:

خوردگی هیدروژنی ازمخرب ترین نوع خوردگیاست که در اثر نفوذ هیدروژن اتمی که از احیا یونهای هیدروژن در واکنشهای خوردگی تولید میشود بوجود می آید واکنشهای خوردگی در محیط های حاوی گاز H2S انجام می گیرد. با توجه به اینکه مخازن زیر زمینی نفت و گاز ایران با درصدهای متفاوت دارای گاز H2Sهستند. شیوع این نوع خوردگی بخصوص درمناطق تولید و پالاش نفت وگاز زیاد است.
خسارات این نوع خوردگی بیشتر بصورت ترک یا تاول هستند که در درون فولاد بوجود میآید و به تاسیسات صنعتی بخصوص مخازن ذخیره و خطوط لوله انتقال گاز و نفت آسیبهای جدی وارد میکند با توجه به هزینه بسیار زیادی که برای ساخت آنها صرف می شود اهمیت جلوگیری از این نوع خوردگی را بیشتر نمایان می سازد در این مقاله سعی شده است بوسیله آزمایش HIC تاثیر استفاده از پوشش اپوکسی روی فولاد را نشان دهد به همی دلیل از سه نوع فولاد باضخامتهای متفاوت نمونه تهیهشدهکه از هر نوع فولاد دو ست نمونه (یکی با پوشش اپوکسی و دیگری بدون پوشش اپوکسی) آماده سپس آنها رادر یک محیط فوق العاده خورنده قرار دادیم تا مقاومت آنها را درمقابل نفوذ هیدروژن اندازه گیری کنیم که بر اساس نتایج بدست امده نمونه های باپوشش اپوکسی نسبت به نمونه های بدون پوشش اپوکسی مقاومت بسیار خوبی در مقابل نفوذ هیدروژن اتمی داشتند.