سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ابراهیم محمودزاده – مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران
علی محمدامین زاده – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیر سیستمهای اطلاعاتی و تحلیل ها

چکیده:

یکی از وظایف اصلی مدیران در سازمانها، تصمیم گیری در مراحل مختلف مدیریتی است و برای اتخاذ تصمیم های مناسب، دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق از مهمترین عوامل می باشد. لذا در سازمانها با گسترش سیستمهای اطلاعاتی سعی در تهیه بهترین و مناسب ترین اطلاعات می باشد. گسترش رایانه ها که عامل اصلی بکارگیری فن آوری اطلاعات و سیستمهای نرم افزاری در سازمانها می باشد باعث تهیه اطلاعات کاراتر شده است و سازمانها را به سمت بکارگیری هرچه بیشتر از شبکه های رایانه ای و سیستمهای یکپارچه سوقداده است، حال سوال اصلی این است که استفاده از سیستمهای یکپارچه نرم افزاری با توجه به هزینه های نسبتا بالای آن در بعد سخت افزاری و نرم افزاری چه میزان می تواند بر فرایند تصمیم گیری مناسب و حصول نتایج مورد نظر سازمانها موثر باشد و اصولا برای ارزیابی این اثر بخشی به چه عواملی باید دقت شود.
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر پیاده سازی سیستمهای یکپارچه سازمانی (EAI) در فرایند تصمیم گیری می باشد تا امکان ارزیابی و تاثیر پیاده سازی این سیستمها را در تصمیم گیری مدیران را فراهم آورد. برای دستیابی به هدف اصلی تحقیق، ابتدا بر اساس منابع علمی و نظرات کارشناسان مفاهیم و عناصر سیستمهای یکپارچه و فرایند تصمیم گیری شناسایی و سپس به تدوین شاخصها و عوامل موثر پرداخته است و با دریافت نظرات متخصصین مربوطه عوامل شناسایی شده مورد رازیابی قرار گرفت، در ادامه بر اساس شاخصهای استخراج شده پرسشنامه تحقیق تهیه و ارزیابی عوامل در شرکت صنایع الکترونیک ایران انجام شد و بااستفاده ازآزمون و بررسی فرضیات تعریف شده و تایید صحت انها منشخص گردید که عوامل تاثیر گذار شناسایی شده است و میتواند برای ارزیابی تاثیر پیاده سازی سیستمهای یکپارچه نرم افزاری در سازمانهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.