سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید موسالو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
احد صمدی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

پیرسازی تحت کرنش نوعی عملیات حرارتی است که در حین عملیات پیرسازی، یک کرنش الاستیک خارجی نیز بر روی نمونه اعمال میشود. در این پژوهش، تاثیر اعمال کرنش کششی الاستیک در حین پیرسازی بر روی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ بررسی شده است. به این منظور نمونههای محلول جامد فوق اشباع از این آلیاژ در دمای ۱۶۵و دمای محیط تحت اعمال کرنش کششی الاستیک ۰/۲%و بدون اعمال کرنش بیرونی، به ترتیب پیرسازی مصنوعی و طبیعی شدند نمونه های پیرسازی مصنوعی به مدت ۸ ۱۶ و ۲۱ ساعت و نمونه های پیرسازی طبیعی به مدت ۱۲ روز پیرسازی شدند نتایج آزمایش کشش و سختی نمونه ها نشان میدهند که با اعمال کرنش کششی الاستیک خارجی در حین پیرسازی مصنوعی،سختی و استحکام تسلیم آلیاژ افزایش و درصد ازدیاد طول شکست آن کاهش مییابد. به نظر میرسد که اعمال کرنش کششی الاستیک در حین پیرسازی، با تسریع تشکیل نواحیGP و رسوب گذاری رسوبات نیمه هم سیمای θ در آلیاژ آلومینیم ۲۰ باعث افزایش سریع سختی و استحکام تسلیم و کاهش نرخ تغییرات خواص مکانیکی آلیاژ با زمان پیرسازی می شود