سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خالو – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
احسان دژدار – دانشجوی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مقاله حاضر به تاثیر پیش تنیدگی روش کاهش وزن پل‌های بتنی در مقایسه با بتن مسلح معمولی برای دهانه متوسط می‌پردازد. براساس آنالیزهای انجام شده در این مطالعه روی تیرهای بتنی مسلح معمولی و بتنی پیش تنیده با طول‌های ۱۰ الی ۳۰ متر و مقاطع مستطیلی و I شکل نتیجه شده است که پیش تنیدگی تأثیر قابل توجهی روی کاهش ابعاد پل (وزن تیر) دارد. حداکثر مقدار کاهش وزن در تیرهای مستطیلی پیش تنیده نسبت به معمولی برابر ۲۴ درصد و در تیرهای I شکل پیش‌تنیده نسبت به معمولی برابر ۴۵ درصد است. کاهش وزن که منجر به صرفه جویی د رمیزان بتن مصرفی می‌شود امکان افزایش دهانه را نیز فراهم می‌کند