سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجید عظیمی – کارشناسی ارشد، دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران دهقانی – استادیار، دانشکده معدن، متالورژی و نفت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آلیاژهای گروه ۶۰۰۰ آلومینیوم بدلیل دارا بودن ترکیب مناسبی از خواص مطلوب مانند استحکام بالا،شکل پذیری عالی، مقاومت به خوردگی و سبکی در صنایع خودروسا زی و هوافضا و راه آهن مورد توجه هستند. در تحقیق حاضر اثر عملیات پیش پیرسازی بر خواص مکانیکی و رفتار پیری آلیاژ ۶۰۶۱ آلومینیوم بررسی شد . نمونه های آلیاژ ۶۰۶۱ تحت عملیات حرارتی شامل محلولسازی، پیش پیرسازی و پیرسازی مصنوعی نهایی قرار گرفتند . یک سری نمونه نیز بدون پیش پیرسازی بطور مصنوعی پیر شدند . بررسی نتایج آزمون کشش نشان م ی دهد که با انجام پی ش پیرسازی استحکام کششی و ازدیاد طول نسبت به حالتی که پیش پیرسازی انجام نشود، افزایش می یابد. همچنین حداکثر استحکام حاصل از پیرسازی مصنوعی نهایی با انجام پی شپیرسازی در مدت زمان پیرسازی کمتری بدست می آید