سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بیات – مربی گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

در اکثر قابهای ساختمانی فلزی مهاربندی شده جهت ایجاد سقف صلب و افزایش سختی سیستنم و کاهش تنشهای ناشی از ممان مثبت در تیرها، از سقفهای مرکب استفاده می شود. برای حصول این عملکرد، دال بتنی وتیر فولادی، توسط اتصالات برشی (برشگیرها) به صورت یکپارچه در می آیند. در این مقاله تاثیر پیوستگی میلگردها در محل اتصال تیر به ستون بر سختی جانبی قابهای مرکب مهاربندینشده در مقابل بارهای جانبی استاتیکی و همچنین اثر بار ثقلی بر این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است. یک قاب ساختمانی شناخته شده با استفاده از نرمافزار ANSYS مدلسازی، و نتایج باسایر مراجع مقایسه شده است. با افزایش تدریجی بار جانبی، در دو حالت زیر مطالعات انجام پذیرفته است. در حالت اول فرض بر عدم وجود هرگونه نیروی ثقلی بوده و در حالت دوم، نیروهای ثقلی در حدود بارهای خدمت به سازه اثر داده شده اند. در این تحقیق نشان داده شده است که تاثیر میلگرد گذاری پیوسته در قابهای مرکب مهاربندی نشده بر سختی جانبی قاب، به نیروی ثقلی به نیروی جانبی بستگی دارد ودر واقع با افزایش این نسبت، پیوستگی میلگردها، به میزان قابل ملاحظه ای سختی خمشی قاب و مقاومت سازه در مقابل بارهای جانبی را افزایش می بخشد. و این امر باعث کاهش هزینه های ساخت به هنگام اجرای سازه خواهد شد بطوریکه حدودا ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه ساختمان مذکور نسبت به ساختمان اسکلت فلزی با زیربنای مشابه پائین تر می باشد.