سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

امین همتیان – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی
رامین کریم زاده – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی
محمدرضا امیدخواه – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی

چکیده:

پارامترهای مختلفی وجود دارند که می توانند بر عملکرد یک راکتور شکست حرارتی تاثیر گذار باشند. این پارامترها شامل نوع خوراک، دمای ورودی و خروجی گاز فرایندی، فلاکس حرارتی، زمان ماند و … است. یکی از مهمترین این پارامترها پیکربندی کویلی است که واکنشهای شکست حرارتی درون آن انجام میشود.
در این تحقیق با شبیه سازی یک کوره شکست حرارتی تاثیر پیکربندی های مختلف برزمان کاکرد کوره ، بازده محصولات، دمای دیواره بیرونی کویل، میزان تشکیل کک، توزیع دما، توزیع فشار و … بررسی شده است راکتوری که برای این منظور در نظرگرفته شده است، راکتور شکست حرارتی آبادان با خوراک مخلوط اتان و پروپان می باشد. یکی از کویلهای شبیه سازی شده نیز کویل مورد استفاده در این راکتور است.
بر اساس نتایج شبیه سازی کویل SINGLE ROW بیشترین زمان کارکرد ، کمترین افزایش فشار ورودی، بیشترین نسبت طول به قطر و کمترین مصرف انرژی حرارتیدارد. همچنین توزیع دما و فشا در این نوع کویل بهتر از سه کویل دیگر است . کویل SRT تنها درمورد تولید پروپیل از دیگر کویلها بهتر عمل می کند. کویل REVERSED SPLIT بیشترین نسبت سطح به حجم را دارد و در قسمت انتهایی باعث افزایش شیب نمودار توزیع دما و در نتیجه افزایش بازده اتیلن می شود. در کویل MILLSECOND ضخامت ککی که روی دیواره داخلی کویل می نشیند نسبت به کویلهای دیگرکمتر است. در روز اول کارکرد این کویل کمترن افت فشار را دارد. بیشترین بازده اتیلن و کمترین زمان ماند گاز فرایندی مربوط به این نوع کویل است.