سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ذبیح اله اسکندری – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

چکیده:

عوامل متعددی در ایجاد فرسایش و هدررفت خاک دخالت دارند از جمله عوامل طبیعی و انسانی که باعث پیامدهایی چون سیل، پرشدن مخازن سدها و تاسیسات ابی انتقال مواد الوده کننده از سطح خاک حرکت توده خاک و تخریب و نابوده مراتع و مزارع و… میگردد. یکی نیز نظام غلط بهره برداری از اراضی میباشد مانند چرا بی رویه که تاثیرات جبران ناپذیری برخاک بعنوان بستر حیات منابع طبیعی تجدید شونده وارد می نماید. دراین تحقیق سعی شده است گوشه ای از اثرات این عامل به ازمایش گذاشته شود به همین منظور در بیش از ۴۰ قرق مطالعاتی که بمدت ۱۲ سال قرق بوده است به بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در داخل و خارج قرق ها مبادرت گردید و نقش قرق و کنترل چرا و تاثیر ان بر تراکم خاک در رده های مختلف خاک شامل : vertisols,mollisols,entisols inceptisols,alfisols با خصوصیات فیزیک و شیمیایی متفاوت مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد بطور متوسط وزن مخصوص ظاهری افق سطحی درخارج قرق ها تا ۱۳ درصد بیشتر از وزن مخصوص ظاهری در داخل قرق ها می باشد متوسط وزن مخصوص در کلیه قرقها از ۱/۲ در داخل قرق به ۱/۴ در خارج قرق ها افزایش پیدا کرده است این تراکم در خارج قرقها اثرات مستقیمی برکلیه فعالیت های حیاتی و غیرحیاتی مفید در خاک خواهد داشت