سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی مرادی – کارشناس ارشد مواد – پژوهشکده علوم و فناوری مهام
احمد علی آماده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
بهادر فرشچیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهر
علی محمدی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهر

چکیده:

آبکاری الکتریکی از روشهای مناسب جهت هم رسوبی ذرات ریز فلزی، غیر فلزی و پلیمری در زمینه فلزی است. در این تحقیق پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل – کاربید سیلسیم به وسیله جریان پالسی مربعی ایجاد شد. ذرات کاربید سیلسیم با قطر متوسط ۵۰ نانومتر به صورت سوسپانسیون در حمام آبکاری واتس و (SDS) Sodium Dodecylsulfateبه عنوان فعال کننده سطحی مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر پارامترهای آبکاری مانند چرخه کاری و فرکانس بر روی درصد حضور ذرات و نحوه توزیع آنها بررسی شد. در چرخه کاری ۳۰ درصد ذرات ریزتری زمان های روشنایی ۵۰ و ۷۰ درصد وارد پوشش می شود. افزایش فرکانس مقدار ذرات مانع از حضور ذرات کاربید سیلسیم موجود در پوشش را کاهش می دهد.