سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی فراحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
علی اعتمادی خواه – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس شرکت صنایع ثامن الائمه

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر چند فرهنگی بر عملکرد کار گروه ها و چگونگی مدیریت آن در سازمان می پردازد. بدین منظور ابتدا به گسترش و اهمیت روز افزون چند فرهنگی در سازمان ها اشاره می شود و سپس با توجه به مطالعاتی که در زمینه تفاوت فرهنگ های گوناگون از نظر سبک های رهبری، انگیزشی، ارتباطات، تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی و … دارا می باشند به بررسی تاثیر این گوناگون بر عملکرد گروه های سازمان و فوائد مثبت و منفی آن در سازمان می پردازد و سرانجام راهکارهایی را به منظور مدیریت صحیح و موثر چند فرهنگی در گروه های کاری، ارائه می کند.