سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینو کریمی – کارشناسی ارشد تکنولوژی هسته ای
نیره امیری – فوق لیسانس شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شدت نسبی خطوط Ka,kb برای عنصر کبالت در آنالیز اسپکترومتری XRF نمونه های ضخیم این عنصر با چگالی های حجمی متفاوت تحت جریانها و ولتاژهای مختلف لامپ اشعه ایکس اندازه گیری شد. تغییرات شدت نسبی ka/kb برحسب انرژی اشعه ایکس محاسبه و ترسیم گردید بررسیهای تجربی نشان داد که در چگالی های بالا با افزایش انرژی لامپ نسبت ka/kb برای عنصر کبالت افزایش می یابد.