سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پسته مهمترین درخت میوه مناطق خشک ونیمه خشک ایران با تولید سالیانه محصول بیش از ۲۰۰۰۰۰ تن در سال است . تکثیر این گیاه آجیلی در ایران توسط کشت بذر پسته خوراکی و پیوند ارقام مناسب روی دانهال های حاصل انجام می شود. ایجاد دانهال های قوی آنهم در زمان کوتاه یکی از خواسته های باغداران پسته است . عدم وجود آب کافی و تغذیه نامناسب برخی از مشکلات اصلی در تولید نهال بذری پسته است . آبیاری با پساب می تواند موقعیت مناسبی برای رفع این دو مشکل باشد . جهت بررسی تاثیر فاضلاب بر پارامترهای تعیین کننده تبدیل بذر به نهال سالم و پر رشد، دو آزمایش جداگانه در مورد تعیین اثر فاضلاب بر جوانه زنی و سبزکرد پسته فندقی ایران به مرحله اجرا در آمد . نتایج به دست آمد ه نشان داد که با افزودن غلظت بیشتری از فاضلاب به کار رفته در آبیاری بذرهای در حال جوانه زنی حتی تا ۱۰۰ درصد، سرعت جوانه زنی، سبزکرد و رشد دانها لهای پسته فندقی ایران افزایش قابل توجهی خواهد داشت