سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت ا… یونسی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
محمدحسین امید – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

با احداث سازه های آبگیری بر روی رودخانه ها تغییراتی در توزیع سرعت، تنش برشی و عدد فرود ذره در مقطع مقابل دهانه آبگیر حاصل می شود. این تغییرات شرایط را به گونه ای فراهم می سازد که رسوبات در دهانه آبگیر تجمع یافته و همزمان ساحل مقابل نیز فرسایش می یابد. در این تحقیق، با نصب پلکانی صفحات مستغرق در طول یک کانال مستقیم در دو حالت آرایش منظم و زیگزاگ، آزمایشها با دبی های مختلف انجام گردید. در کلیه آزمایش ها ضمن برداشت مقادیر سرعت در اعماق و مقاطع مختلف، توپوگرافی بستر نیز ترسیم گردیده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که: صفحات با تغییر الگوی توزیع سرعت و در نهایت تنش برشی در دهانه آبگیر ضمن خنثی نمودن گشتاور ناشی از انحراف آب به دهانه آبگیر، خط القعر جریان را نیز به سمت آن منحرف می سازد.