سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی علیزاده چیرکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید . دانشگاه علم و صنعت ایران، د
محمد صدیقی – دانشیار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

ماهواره آخرین بخشی است که از لانچر جدا می شود این عمل بوسیله سیستم جدایش انجام می شود وظیفه سیستم جدایش اتصال ماهواره به لانچر در هنگام پرتاب و جدا کردن آن در زمان معین با سرعت خطی و دورانی مناسب می باشد. انرژی لازم برای جدایش در اکثر سیستمهای جدایش توسط فنرهای مارپیچی فشاری تامین می شود. ارتباط الکتریکی بین ماهواره و لانچر توسط کانکتور مرکزی (connector umbilical) تامین می شود این کانکتور شامل دو قسمت نر و مادگی است که ما بین آنها فنر حلقوی وجود دارد نیروی کانکتور شامل دو قسمت می باشد یکی نیروی فنر که در جهت جدایش بوده و دوم نیروی حاصل از اصطکاک بین پینها که در خلاف جهت جدایش می باشد. در این مقاله ما Tip-off ناشی از کانکتور مرکزی را روی دینامیک ماهواره بررسی می کنیم. سیستم جدایش مورد بررسی شامل چهار فنر و یک کانکتور مرکزی می باشد. ماهواره و لانچر به صورت دو جسم صلب در نظر گرفته می شوند ماهواره دارای ۶ درجه آزادی است که با نوشتن معادلات حرکت در دو مختصات بدنه و محورهای مختصات اینرسی بدست می آیند معادلات دینامیکی جدایش در مختصات بدنه حل شده و سپس با یک تبدیل مختصات به مختصات اینرسی منتقل می شوند. سرعت جدایش و زاویه دوران ماهواره در دو حالت با کانکتور و بدون کانکتور مرکزی محاسبه شده و با هم مقایسه می شوند. هدف از این مطالعه طراحی و ساخت سیستم جدایش برای ماهواره نمونه، با سرعت خطی و Tip-off مطلوب می باشد سرعت جدایش مناسب با توجه به گزارشات NASA حداکثر برابر ۱ m/s بوده و Tip-off کمتر از ۱ deg/s می باشد، برای رسیدن به این اهداف سیستم جدایش مدلسازی دینامیکی شده و در Simulink Matlab شبیه سازی می شود.