سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد میرزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ویژگی اصلی فراوری نیمه جامد حضور ذرات جامد به همراه مذاب می باشد بنابراین کسر جامد اولیه که بیانگر اثر دمای فرایند نیز می باشد مهمترین پارامتر بوده و تاثیر زیادی بر ریزساختار و رئولوژی دوغابهای نیمه جامد دارد. دراین مقاله تاثیر کسر جامد برساختار حاصل از ریخته گری نیمه جامد آلیاژ Al-7wt%Si تولید شده به روش همزدن مکانیکی بررسی شده است مشاهده شد که با افزایش کسر جامد در دوغاب نیمه جامد Al-7wt%Si مقادیر متوسط اندازه دانه ها و مجموعه دانه های اولیه و نیز کرویت دانه ها افزایش یافته و از کرویت مجموعه دانه ها کاسته می شود. این تغییرات ساختاری در حین تولید دوغاب نیمه جامد با استفاده از دو مکانیزم با دیدگاههای کاملا متفاوت با نامهای "اگلومراسیون – دی اگلومراسیون " و تشکیل و جداشدن دانه های اولیه از روی دیواره توجیه شدند.