سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فائزه دریایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه نربیت مدرس
محمدرضا چائی چی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید آقاعلیخانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه نربیت مدرس

چکیده:

آزمایش حا ضر در سال زراعی ١٣٨٢ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج انجام گرفت . آزمایش از ترکیب فاکتوریل تراکم های نخود (۱۰۰% ، ۷۵% و ۵۰% کشت خالص ) و جو (۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% کشت خالص ) تعیین گردید . علاوه بر این از دو تیمار کشت خالص نخود با ١٠٠ % کشت خالص و جو با ۱۰۰% کشت خالص نیز به عنوان شاهد استفاده شد . نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه متناسب با افزایش میانگین دما از یک روند افزایشی در طول دوره رشد پیروی کرده است . در خصوص گیاه نخود نیز تقریبًا روند تغییرات ارتفاع گیاه با جو یکسان بود. حداکثر ارتفاع بوته نخود با افزایش دما در کشت خالص و در نسبت های کشت ۷۵% نخود – ١٠٠ % جو و ۷۵% نخود – ٧٥ % جو به ٢٢ سانتی متر رسید . اما با کاهش جمعیت آن به ٥٠ % ملاحظه می گردد که ارتفاع نخود به ١٥ سانتی متر کاهش یافت . گیاه جو از بیستم اردیبهشت وارد مرحله رشد زایشی گردید . این پدیده برای نخود از اواسط اردیبهشت ماه قابل ملاحظه بود . بر این اساس ، مناسب ترین زمان برداشت علوفه در تیمار های مخلوط ، زمان گلدهی کامل گیاه نخود بود . زیرا پس از این زمان به تدریج نشانه های پژمردگی و خشک شدن نخود در اثر وجود رقابت شدید بین این گیاه با جو آشکار شد . در این هنگام دانه های جو در مرحله شیری شدن بودند که از نظر خوشخورکی در بهترین وضعیت ممکن قرار داشتند.