سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود سلیمی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مکانیک
نسترن غازی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثرات متقابل کشش بین قفسه ای بر پارامترهای اساسی نورد سرد تاندوم میباشد. تعداد زیاد پارامترهای درگیر در نورد و پیچیدگی تاثیر آنها برهم باعث گردیده تا فرمولهای موجود جوابگوی پیشگویی این اثرات نباشند و نیاز به روشی مانند شبکه عصبی که با داده های موجود توانایی مدل کردن نگاشتهای پیچیده چند بعدی را داشته باشد احساس گردید.
در این پژوهش مساله حاضر به کمک شبکه عصبی چند لایه پیشخور با الگوریتم پس انتشار خطا مدل شده و تاثیرکشش بین قفسه ای بر نیرو، ممنتم و موقعیت اسکرودان به دست آمده است.