سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پیمان آذرفر – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

باتوجه به اینکه برخی از خاکها به لحاظ مشخصات فنی ازنوع بد ویا نامرغوب محسوب شده و مشکلات زیادی ازنظر فنی واقتصادی درپروژه های مختلف ، ازجمله راهسازی ایجاد می نمایند دراینگونه موارد یکی از گزینه های مطلوب تثبیت خاک با اضافه نمودن مواد افزودنی مانند آهک وسیمان می باشد .دراین پروژه تاثیر آهک وکلرید سدیم برخواص مقاومتی و خمیری کائولینیت مورد بررسی واقع شده است . درمناطق گرمسیری ایران ، کلرید سدیم به صورت طبیعی درخاکها یافت می شود .پیوند این خاکها با کلرید سدیم ازنوع یونی می باشد که بر اثر آبشستگی ، این نوع خاکها درمعرض کاهش مقاومت وافزایش تغییر شکل قرار می گیرند. لذا هدف ازاین پروژه بررسی چگونگی تاثیر آهک در تثبیت کائولینیت حاوی کلرید سدیم می باشد