سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

کم آبیاری برنامه آبیاری خاصی است که در آن گیاهان زراعی عملا به مقدار کمتر از حداکثر لازم آبیاری می شوند و نتیجتا مقداری از محصول کاهش خواهد یافت ولی درمصرف آب صرفه جویی شده و میزان مصرف آب در واحد سطح کاهش می یابد و در مقابل می توان زمین بیشتری را به زیر کشت برد. چنانچه مساحت اضافه شده و متعاقبا سود ناشی از آن جبران کاهش محصول را بنماید روش کم آبیاری از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر خواهد بود.
در سال ۱۳۷۲ طی مطالعاتی در ایستگاه تحقیقات کبوتر آباد اصفهان مقدار آب مصرفی چغندر قند به میزان ۳۰ درصد کاهش داده شد و با آبیاری مطابق روش کامل مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه عملکرد محصول نشان داد که میزان محصول حدود ۱۰ درصد کاهش داشته ولی درصد قند افزایش یافته و کاهش محصول را جبران نموده بطوری که عملکرد قند تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است با عنایت به اینکه با میزان آب صرفه جویی شدده می توان سطح زیر کشت چغندر قندر را به بیش از حدود ۴۰ درصد به روش کم آبیاری افزایش داد در نهایت سود خالص افزایش می یابد. از طرف دیگر نظر به اینکه همزمان با کشت چغندر قند محصولات دیگر نظیر گندم و جو در مرحله حساس به تنش آبی می باشند و نیاز به آب دارند می تواند