سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر مقدار عملکرد و پروتئین سیب زمینی در مراحل رشد و تعیین میزان آب مصرفی گیاه طرحی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصافدی با میزان آب آبیاری به ترتیب: E0: برابر با ۱۰۰ درصد، Etc سیب زمینی و E1: برابر با ۸۵ درصد Etc و E2: برابر با ۷۰ درصد Etc و E3:برابر با ۵۵ درصد ETC و E4:برابر با ۳۰ درصد در سه مرحله رشد رویشی با اعمال تیمارهای کم آبیاری که عبارتند از T1: کم آبیاری در مرحله رشد رویشی اولیه و T2:کم آبیاری در مرحله بزرگ شدن غده ها و T3:کم آبیاری در مرحله رسیدگی بوده که جمعا ۱۵ تیمار در ۳ تکرار به مدت ۲ سال زراعی ۷۷ و ۷۸ اجرا گردیده است.