سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مددزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مینا ملک دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مهیار عربانی – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

تاثیر گذشت زمان بر پارامترهای مقاومتی خاکهای مختلف متفاوت می باشد. یکی از ساده ترین و در عین حال متداولترین آزمایشها برای تعیین این پارامترها آزمایش برش مستقیم است. در این آزمایش تاثیر کهولت بر روی نمونه های ماسه ای رس در سواحل خزر بررسی شده است. برای این منظور آزمایش های مختلفی بر روی نمونه های ماسه ای با درصدهای مختلف رس در شرایط رطوبت ثابت انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش تفاوت و روند تغییرات در پارامترهای مقاومتی برای نمونه های مختلف در زمانهای مختلف را نشان می دهد..