سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه علایی یزدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
فرهاد دهقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
بهجت تاج الدینی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

چکیده:

انار یکی از مهمترین میوه های مناطق گرمسیری ایران است کهعمدتا در مناطق حاشیه ای که دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد که معمولا دارای آب وخاک نسبتا شور است پرورش داده می شود. یکی از فاکتورهایی که مورد توجه خریداران انار استان بوده میزان فیتو استروژن موجود در آن به دلیل خواص داروئی می باشد. انار یکی ازمنابع غنی فیتواستروژن است که این ماده شیمیایی خصوصا در هسته آن یافت میشود. این ماده در هسته انار بیشتر از آب میوه می باشد (۳و۴). همچنین عنصر روی در هسته بیشتر از آب میوه است (۲). در بین گونه های باغبانی بالاترین مقدار استروژنهای استروئیدی در روغن هسته انار بوده و همچنین محتوی مقادیر زیادی از استروژنهای غیر استروئیدی مانند کامسترون، کامسترون، ایزوفلاون، ژئنتئین و دادزئین می باشد. ترکیبات اخیر خاصیت انتی اکسیدان داشته و متوقف کننده آنزیمهای سیکلو اکسیژنار و لیپو اکسیژنار می باشند. در سال ۱۹۹۸ مرکز تحقیقات پزشکی آمریکا خوردن روزانه نار از در معالجات ایدز (AIDS) بعلت خواص ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی آن توضیح گرده است.
روی یک عنصر خیلی مهم در تولید هورمونهای گیاهی بوده و نقش مهمی در رشد لوله گرده دارد(۱). همچنینعنصر روی بر ساخت ترکیبات فیتواستروژنی گیاه دخالت دارد (۱). در محلولپاشی روی در گیاه شبدر کهجهت رفع کمبود این عنصر انجام شد آزمایشات بیانگر بالاتر بردن میزان ایزوفلاون و استروژن دربرگهای نرمال بوده است (۷).