سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا آزادی چگنی – دانش مدیریت مناطق بیابان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدجعفر بحرانی – دانش مدیریت و مناطق بیابان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

تاثیر مقادیر متفاوت کود ازته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا آن بر گیاه دارویی خردل سفید در سال ۸۰-۱۳۷۹ در مزرعه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح نیتروژن (۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار ) و دو سطح تاریخ کاشت (۱۵ مهرماه و ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۷۹ بودند که بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفید ر چهار تکرار به مرحله اجرا در آمد.