سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین اسلامی بلده – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در فرآیندهای ماشینکاری بویژه فرزکاری، پدیده ارتعاشی چتر یک عامل محدود کننده و زیان آور در میزان تولید و کیفیت محصول محسوب میشود . در این مقاله سعی شده ضمن بررسی اجمالی پدیده فوق با تکیه بر روش تئوری تحلیل خطی و تدوین برنامه نرم افزاری، تاثیر کوپلینگ مود بر نمودارهای پایداری ارتعاش چتر، بررسی گردد . بررسیها نشان میدهد چنانچه کوپلینگ سیستم نسبتا بالا باشد، با اعمال آن در محاسبات تئوری تحلیل خطی، نواحی ناپایدار تحت تاثیر زیاد و کمترین عمق بحرانی تحت تاثیر کمتری قرار میگیرد