سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه کرمی فرد – کارشناس مسئول هیدروژئولوژی معاونت طرح و توسعه و نیروگاه سازمان آب و ب
نصرا… کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

منطقه سردشت در شمال شرق شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان واقع شده است این دشت در حوزه آبریز رودخانه سردشت قرار دارد و چون فاقد منابع آب قابل اطمینان زیرزمینی می باشد تنها منبع آب قابل دسترس آب سطحی است. عمده ترین ساختار تکتونیکی موجود در منطقه تاقدیس سردشت می باشد. شکستگی ها و گسلهای عمل کننده در ساختار این تاقدیس موجب سهولت نفوذ آبهای سطحی شده و انحلال میان لایه نسبتا ضخیم نمک سازند گچساران، باعث تشکیل آبخوان کارستی در هسته تاقدیس گردیده است. بارزترین پدیده هیدروژئولوژیکی این تاقدیس ظهور چشمه نمک در دره گسلی این تاثدیس است. با توجه به قابلیت انحلال بسیار زیاد میان لایه نمکی موجود در سازند گچساران غلظت املاح آب چشمه بسیار زیاد می باشد و در مجموع تفاوت چندانی بین کیفیت نمونه های برداشت شده در فصول مختلف مشاهده نمی شود. غلظت قابل توجه املاح موجود در آب باعث رسوبگذاری نمک درمسیر جریان چشمه شده است. علاوه بر آلودگی ناشی از رسوبگذاری نمک در مسیر جریان سبب افزایش غلظت املاح منابع آب سطحی در منطقه مورد مطالعه گردیده است.