سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کریم آتش نما – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار خاکشناسی دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – استادیار خاکشناسی دانشگاه زنجان
عارفه سادات صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از راههای افزایش حاصلخیزی و باروری خاک، مدیریت صحیح بقایای گیاهی است که متأسفانه بعلت شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر روستاهای کشور این امر انجام نمی شود و در اکثر مواقع بقایای گیاهی بدلیل چرای مفرط، سوزاندن و تعلیف دام از بین رفته و این منبع سودمند عناصر غذایی و ارتقاء دهنده کیفیت خاک نابود می شود مدیریت صحیح بقایای گیاهی باعث افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و کاهش وابستگی اکوسیستمهای کشاورزی به کودهای شیمیایی شده که به حفظ محیط زیست از آلودگی و صرفه جویی در انرژی کمک خواهد کرد . با توجه به اینکه فسفر دومین عنصر محدود کننده رشد برای گیاهان زراعی محسوب میشود، اطلاع از میزان آزادسازی فسفر از بقایای گیاهی مختلف که که دارای ترکیب شیمیایی متفاوت هستند و همچنین روند آزادسازی فسفر در طول زمان، می تواند ما را در کاربرد بقایای گیاهی بعنوان جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی یاری دهد .