سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسفندیار سرابی – کارشناس ارشد مهندسی – گروه صنعتی ایران خودرو
مرتضی اللهیاری – کارشناس ارشد مهندسی – گروه صنعتی ایران خودرو
حمید داغ برصی – کارشناس ارشد مهندسی – گروه صنعتی ایران خودرو

چکیده:

مشکلات بنزین در کشور گاها باعث ایجاد ترافیک و تضییع وقت مردم شده است بطوریکه شلوغی و حضور مردم در صفهای طولانی و زمانبر بنزین را باعث شده و به همین خاطر برای فرار از شلوغی بعضی از افراد ناچار از ظروف غیراستاندارد برای دریافت بنزین و انتقال آن به باک خودرو استفاده می نمایند که اینکار اسیب ها و ریسکهایی را به دنبال خواهد داشت موضوع جایگزینی سوخت خودروها باعث گردیده تا مجموعه صنعت زنجیره تامین و توزیع فراورده های نفتی از توسعه بازمانده و احداث جایگاههای عرضه بنزین متناسب باافزایش خودرو نبوده و با همان جایگاههای موجود، ظرفیتهای اضافی را برسیستمهای توزیع تحمیل نموده است. برای اینکه بتوانمی بهبود مناسبی درعرضه فراورده نفتی داشته باشیم باید مجموعه زنجیره این صنعت در راستای توسعه و استراتژی مصرف قدم برداشته و صرفنظر از نوع سوخت جایگزین مطابق با استراتژی و برنامه های پیش بینی شده در بهبود توزیع و مصرف حرکت نمایند. زنجیره صنعت تامین و توزیع دارای عوامل و ارکان مختلفی می باشد که برای اهداف مشترک تلاش می کنند بنابراین باید بطور یکپارچه هدایت و مدیریت شوند تا چارچوب کار و فعالیتها بنحو مطلوب انجام شود لذا انتظارات زیادی از این گونه همایشها وجود دارد تا با ایجاد مدیریت یکپارچه رشد و بقای زنجیره صنعت فراورده های نفتی را به دنبال داشته باشد.