سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه عمادی پور –
بهزاد قره یازی –
یوسف رضایی کلج –
آزاد عمرانی –

چکیده:

تولید درونی گاز اتیلن و یا حضور بیرونی این گاز در محیط به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل و عوامل ضایعات پس از برداشت و کاهش عمر انبار مانی بساری از میوه ها از جمله کیوی عنوان شده است . این هورمون باعث رسیدگی زود هنگام ، افزایش حساسیت به بیماری های قارچی و باکتریایی و کاهش عمر انبارمانی کیوی میشود . به منظور برسی اثر ذرات نانوجاذب اتیلن بر کاهش ضایعات انباری این میوه ، آزمایشی شامل تیمارهای استفاده از بسته های کوچک حاوی گرانولهای نانوجاذب در هر جعبه و با استفاده از دستگاه جاذب ، استفاده از بسته های کوچک گرانولهای نانوجاذب بدون دستگاه جاذب ، استفاده از دستگاه جاذب بدون بسته های کوچک حاوی گرانولهای جاذب و تیمار شاهد بدون دستگاه جاذب و بدون بسته های کوچک حاوی گرانولهای جاذب اجرا شد.