سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین عزتی – Hacettepe University Engineering Faculty Department of Environmental Engineering. Ankara / TURKEY

چکیده:

اسپیرولینا جزو میکروآلگهای است که بلحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت میباشد. هدف از این تحقیق با استفاده از انواع مختلف منابع خاکی تثبیت بهترین روش تکثیر و تولید جلبک اسپیرولینا میباشد.
زاروک محیط کشتی است که تولید کنندگان برای تکثیر و تولید اسپیرولینا ازآن استفاده میکنند. در این روش محقق علاوه بر روش تکثیر معمول با استفاده از خاکهای ایران، تونس و ترکیه در شرایط نور مصنوعی برگرفته از نور خورشید و دمای ۲۸-۳۰ درجه با pH8-11وبا اسنفاده از پمپهای تولید اکسیژن در شرایط رآکتور منقطع به تکثیر و تولید میکروآلگ اسپیرولینا پرداخته است.
بهترین نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده نخست در محیط رآکتورهای منقطع با استفاده ۶۰% از خاک منطقه تونس و ۴۰% محلول زاروک سپس محلول زاروک خالص در رتبه دوم و با استفاده ۶۰% خاک منطقه زابل و۴۰% محلول زاروک رشد و نمو اسپرولینا در مرتبه سوم قرار گرفته است. در این تحقیق خاک منطقه آنکارا چندان ارزش اقتصادی نداشته است. ضمنأ در ادامه این تحقیق در ترکیب شیمیایی زاروکاز خاک تونس جایگزین بعضی از عناصر استفاده گردیده است. در نتیجه این تحقیق با استفاده از محلول خاک آفریقا و یا خاک ایران همراه با زاروک نسبت تولید افزایش یافته و نتیجتأ هزینه تکثیر و تولید میکروآلگ اسپیرولینا به حداقل میرسد.