سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین توکلی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ابراهیم محمدی منش – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک
عبداله اجاقی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله، فرایندهای تولید گرمای القائی، جریان شاره و انتقال حرارت در قسمت های مختلف یک سیستم رشد بلور از فاز مذاب (روش چکرالسکی) بدون حضور و با حضور یک گرم کننده جانبی فعال به شکل استوانه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به توزیع میدان های دما و جریان شاره برای دو حالت، نقش گرم کننده جانبی روی شکل و انحنای فصل مشترک بلور- مذاب تجزیه و تحلیل می گردد. نتایج نشان دهنده این موضوع مهم است که گرم کننده جانبی فعال تاثیر مستقیم روی ساختار گرادیان دما و جریان شاره در قسمت های مختلف سیستم رشد و در نتیجه شکل و انحنای فصل مشترک بلور- مذاب دارد.