سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین توکلی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ابراهیم محمدی منش –
عبداله اجاقی –

چکیده:

حضور و عدم حضور یک گرم کننده جانبی فعال برای سیستم های رشد بلور چکرالسکی اکسید در نظر گرفته شده و نتایج مربوط به توزیع میدان های الکترومغناطیسی و گرمای القایی ایجاد شده با استفاده از روش عناصر متناهی محاسبه می شوند. نتایج محاسبات بیانگر اهمیت گرم کننده جانبی، شکل و موقعیت آن نسبت به بوته روی توزیع میدان های الکترومغناطیسی و گرمای ایجاد شده در یک سیستم رشد چکرالسکی می باشد.