سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا مظلوم – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
حامد صفاری – استاد یار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استاد یار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله تاثیر گستره نسبی شبکه (مش) در تحلیل لرزه ای سازه های ژئوتکنیکی با تاکید بر تحلیل پاسخ میدان آزاد زمین به روش المانهای محدود-نامحدود مورد بررسی قرار میگیرد. بر خلاف روش تحلیلی موجود و موسوم به یک بعدی که منحصر به ساختگاه های با هندسه و توپوگرافی مسطح و نیز خاکهای با لایه و یا لایه های موازی و افقی میباشد. روش نوین اجزاء محدود -نامحدود بکار رفته در این مقاله قابلیت کاربرد وسیعتری دارد. در این مقاله تاثیر ابعاد نسبی شبکه (مش) اجزاء محدود – نامحدود در نتایج تحلیل پاسخ میدان آزاد مورد بحث قرار گرفته و نشان داده میشود که در تحلیل این مسائل نسبت ابعاد طول به عمق شبکه بایستی حداقل معادل ٦ بوده تا همگرائی نتایج حاصل ازروش تحلیلی و روش اجزاء محدود-نامحدود تضمین گردد.