سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی امین طلب – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ،
مقصود سعادتی نیاری – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ،

چکیده:

در این مقاله اثر گسیل خود به خودی و همچنین نامیزانی فاز را بروی گذار بی در ور (ی) تحریکی رامان STIRAP که یکی از روشهای ساده و موثر برای انتقال جمعیت ترازهای اتم از حالتهای اول به حالتهای سوم به صورت سه ترازی Λ گونه می باشد را بررسی می کتیم در این تحلیل با فرض اینکه گسیل خود به خودی از تراز دوم به دو تراز پایین تر صورت می گیرد . شرایط لازم برای انتقال جمعیت با وجود گسیل خود به خودی را به دست خواهیم آورد و همچنین اثر نامیزانی فازی را بروی انتقال جمعیت بررسی می کنیم