سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مصطفی نجفی – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در جنوب ایران در قسمتی از کوه های زاگرس و خلیج فارس در حدود دویست برون زدگی نمکی وجود دارد. با توجه به تشکیلات کربناته کارستی که در جنوب ایران وجود دارد مناطقی از استان فارس نیز شامل این نواحی می باشند که در مجاورت گنبدهای نمکی قرار گرفته اند و باعث کاهش کیفیتآبهای کشاورزی به مقدار قابل ملاحظه ای شده اند . با توجه به اینکه آب از عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی در استان فارس می باشد. مطالعه چگونگی نقش گنبدهای نمکی در کاهش کیفیت آبهای کارستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به تاثیر منفی گنبدهای نمکی بر روی کیفیت آبهای سطحی، هدف ما را از این مطالعه که بر روی اثر گنبد نمکی جهانی در جنوب غربیفیروزآباد فارس بر روی کیفیت آب رودخانه فیروز آباد می باشد را مشخص می سازد.