سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالکریم اجرائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

فسفر یکی از عناصر ضروری پر مصرف برای گیاه است. کمبود فسفر قابل استفاده خاک از عوامل محدود کننده تولید محصول در گیاهان می باشد. فسفر نقشهای متعددی را در گیاه بر عهده داشته که از جمله می توان به نقش این عنصر در تقسیم سلولی، تولید چربی و آلبومین، گلدهی، تشکیل میوه و دانه و رشد و تکامل ریشه ها بخصوص ریشه های موئین اشاره نمود.
دو گروه از خاکها دچار کمبود فسفر می شوند، یکی خاکهای اسیدی که در این خاکها فسفر با عناصر آلومینیم و اهن تولید ترکیبات کم محلول فسفات آلومینیم و فسفات آهن می نماید، دیگر گروهی ازخاکها که غلظت فسفر قابل استفاده در آنها کم می باشد خاکهای آهکی می باشند که به علت وجود کلسیم دراین خاکها و ترکیب کلسیم با فسفر تولید ترکیبات فسفات کلسیم می نماید که حلالیت آن کم بوده و گیاهان ترکیبات فسفات کلسیم می نماید که حلالیت آن کم بوده و گیاهان کشت شده در چنین خاکهایی دچار کمبود فسفر میگردند (۵). در ایران بیش از ۶۰ درصد اراضی زیر کشت به درجات مختلفی از آهکی هستند (۱) به همین دلیل راندمان مصرف کودهای فسفره در این اراضی کم بوده و باعث مصرف بیش از اندازه فسفر و هزینه اقتصادی بالائی می شود (۲).
هدف از این پژوهش استفاده از گوگرد و ماده آلی جهت افزایش غلظت فسفر در محلول خاک می باشد که اثر مثبت این دو ترکیب در افزایش غلظت فسفر در محلول خاک توسط محققان متعددی گزارش شده است (۸، ۷، ۳).