سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج رحیمی پردنجانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حسین عسکریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی اکبر دامکی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

با افزایش نیاز به انرژی الکتریکی، شبکه های قدرت بالاجبار نزدیک به مرزهای پایداری خود مورد بهره برداری قرار می – گیرند . در نتیجه وقوع ناپایداری گذرا محتمل تر خواهد بود . در این شرایط استفاده از عناصر FACTS به علت توانایی آنها در بهبود پایداری گذرا می تواند بسیار مفید باشد . در گذشته تحقیقات فراوانی در زمینه تاثیر عناصر FACTS در پایداری گذرا صورت گرفته است . با این وجود تاکنون کار قابل توجهی در زمینه تحلیل این تاثیر از دیدگاه اقتصادی صورت نگرفته است . لذا هدف این مقاله ارزیابی تاثیر اقتصادی عناصرFACTS در پایداری گذرا می باشد . برای این منظور شبکهانتقال تهران به عنوان شبکه تست مورد استفاده قرار می گیرد .به منظور بهبود پایداری گذرای نیروگاه منتظر قائم، یک TCSCدر یکی از خطوط متصل به این نیروگاه نصب می شود . سپس بر اساس نتایج شبیه سازیهای حالت گذرا و نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان TCSC ، ریسک ناپایداری گذرای نیروگاه محاسبه می شود . با مقایسه ریسک محاسبه شده در دو حالت، با TCSC و بدون TCSC ، تاثیر اقتصادی TCSC در پایداری گذرا آشکار می شود