سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا فروتن – مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
حشمت الله رحیمیان – دانشگاه مازندران ساری
عزت الله صداقت فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمید امیرآقایی – مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران ساری

چکیده:

بعضی از میکروارگانیسم ها مانند سودوموناس های فلورسنت و تریکودرماها که از عوامل کنترل بیولوژیکی پاتوژن های گیاهی هستند در افزایش رشد گیاهی نیز موثر می باشند. در سال زراعی ۸۰ -۷۹ دو قارچ (T1) و (T4) به ترتیب جدا شده از ناحیه ریزوسفر گندم ایستگاه های تحقیقات بایعکلا و فراخیل روی رشد گندم در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت.