سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سبحان ترکمن – دانشگاه زنجان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق تهران
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه زنجان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق تهران
رضا محمدی – دانشگاه زنجان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق تهران
فرزاد رضوی – دانشگاه زنجان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق تهران

چکیده:

رله های دیستانس یکی از مهمترین بخشهای حفاظت سیستم قدرت هستند . دو نکته اساسی درعملکرد این رله ها وجود دارد، اول بحث نمونه برداری و فیلتر کردن اطلاعات و بدست آوردن دامنه و فاز موج ورودی است و دوم بحث تنظیم این رله ها در شبکه های بهم پیوسته است . از طرفی چند دهه ای است که بنا به نیازهائی که در شبکه قدرت وجود دارد المانهائی کاملا غیرخطی با رفتارهایی بسیار پیچیده ( FACTS ) به شبکه قدرت اضافه می گردد . یکی از مهمترین این عناصر UPFC می باشد . UPFC با حضور خود پارامترهای خط را عوض می کند و حفاظتهای مختلف دچار عملکرد نادرست می شوند . این تأثیرات به دو دسته تأثیر این ادوات بر روی عملکرد رله های حفاظتی و تأثیر بر روی تنظیمات رله های حفاطتی تقسیم می شوند . در این مقاله با شبیه سازیUPFC با روش کنترلی PWM و مدل کردن رله دیستانس تاثیر آن را بر روی عملکرد رله دیستانس بررسی و روشی جهت تنظیم نواحی حفاظتی رله دیستانس پیشنهاد می شود .