سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد طرفدار حق – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
افشین روشن میلانی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
امین لفظی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

انرژی باد برای تولید برق در جهان نسبت به دیگر منابع تولید انرژی الکتریکی از شتاب و رشد بی سابقه ای در سالهای اخیر برخوردار بوده است . از آنجائیکه که مناطق با پتانسیل انرژی باد
لزوما در نزدیکی مراکز مصرف نمی باشند، بررسی، مدل سازی و تحلیل مزارع بادی از نظر تغییرات پارامتر های الکتریکی و مکانیکی از جنبه های مختلف حائز اهمیت است . عموما واحد های بادی از طریق شبکه های شعاعی و محلی به سیستم پیوسته برق متصل می باشند و در صورتی که فاصله مراکز مصرف انرژی از واحد های فوق دور باشند امکان انتقال توان تولیدی با مشکل مواجه خواهد بود . لذا بمنظور حفظ پایداری و ایجاد شرایط انتقال تولید برق به مراکز مصرف استفاده از ادواتFACTS به عنوان یک راه حل موثر مورد توجه ویژه ای قرارگرفته اند . در این مقاله تاثیر استفاده از UPFC برای حل مشکل انتقال توان واحد های بادی به شبکه با استفاده از نرم افزارMATLABمورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است