سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
مهرداد آقائی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

فشار هیدرواستاتیک گرم (Hot Isostatic Pressing) موجب کاهش و از بین رفتن حفرات داخلی در قطعات ریخته گری می گردد. همچنینHIPبه منظور بسته شدن حفرات ریز باقیمانده در اثر آسیب خزشی نیز انجام می‌شود. برای ایجاد ریز ساختار بهینه همراه با خواص مکانیکی مورد نظر و کاهش فازهای مضر، این فرآیند می بایست همراه با عملیات حرارتی مناسب انجام گردد. در این تحقیق در ابتدا بر روی نمونه های ریختگی سوپرآلیاژ پایة نیکلی IN738 که کاربرد وسیعی در اجزای دمای بالا دارند, فرآیند فشار هیدرواستاتیک گرمو سپسعملیات حرارتی مناسب اعمال گردید . با بررسی ریز ساختار توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی و انجام تست های میکرو سختی, تنش- گسیختگی و هدایت الکتریکی , تاثیر فشار هیدرواستاتیک گرم بر روی ساختار , خواص مکانیکی و خواص فیزیکی سوپر آلیاژ مورد بررسی و مطالعهقرار گرفت. نتایج نشان داد که عمر خزشی نمونه های HIP شده در شرایط تست تنش ۱۵۲ مگا پاسکال و دمای ۹۸۲ درجة سانتی گراد نسبت به نمونة ریختگی ۴۰%افزایش یافته است. همچنین سختی در نمونه های HIP شده نسبت به نمونه های ریختگی استاندارد شده افزایش و هدایت الکتریکی آنها کاهش یافته است. می توان گفت که با توجه به نتایج, فشار هیدرواستاتیک گرمموجب بهبود خواص مورد نظر شده , زمان کارکرد , راندمان پره و در نتیجه بازده توربین را افزایش می دهد.